НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

НОВИНИ виж всички »

Отпада необходимостта от предпазни мерки за населението в Гълъбово

26.03.2020 г.
В резултат на предприетите от РИОСВ – Стара Загора мерки и реализираните от четирите ТЕЦ от комплекса „Марица изток“ действия по редуциране на емисиите на серен диоксид, в 19:00 часа на 26.03.2020 г. от Автоматичната измервателна станция Гълъбово в гр. Гълъбово е отчетена стойност по показателя: 
–  в 19:00 часа – 137.98 микрограма на куб. м.
Във връзка с очерталата се след 19:00 часа, на 26.03.2020 г., тенденция на намаляване концентрациите на атмосферен замърсител серен диоксид, Ви уведомяваме, че отпада необходимостта от предприемане на предпазни мерки от чувствителните групи на населението в гр. Гълъбово.
Останалите Пунктове за мониторинг в област Стара Загора не отчитат превишения на контролираните показатели.
Дежурния екип от РИОСВ – Стара Загора продължава наблюдението на нивата на замърсителите от всички Пунктове за мониторинг на територията на инспекцията.