НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


НОВИНИ виж всички »

Отбелзязваме Международния ден на биологичното разнообразие – 22 май

23.05.2022 г.
На 22 май отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразие – обявен, за да повиши обществената осведоменост, ангажираност и подкрепа.

На този ден 196 международни общности и държави-членки на Конвенцията за биологично разнообразие се обръщат с призив за ежедневни усилия за опазване на биологичното разнообразие и неговото устойчиво ползване. Те работят за значително намаляване загубата на биоразнообразие в глобален, национален и регионален мащаб, включващо и борбата с бедността и подобряване на условията за съществуване на всички форми на живот на Земята.

Тазгодишната тема на екологичния празник е „Изграждане на общо бъдеще на планетата за всички живи същества“, като тя е ориентирана към действие, вписващо се в контекста на Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите, подчертаващо, че биоразнообразието е отговорът на основните предизвикателства към постигане на устойчиво развитие.

Повече информация – на официалния сайт на Конвенцията: https://www.cbd.int/biodiversity-day