АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

АКТУАЛНО виж всички »

От 02.04.2020г. РИОСВ – Стара Загора дава възможност за обслужване по електронен път с цел максимално намаляване необходимостта от физическо посещаване на инспекцията

02.04.2020 г.
Във връзка с въвеждането на мерки ограничаващи разпространението на  коронавирус COVID-19 и минимизирането на контактите с ползвателите на услуги, Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора информира гражданите и бизнеса за обслужване по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) и призовава активно да се възползват от възможностите за водене на електронна кореспонденция. Чрез ССЕВ могат да се заявяват административни услуги, да се подават сигнали и жалби.

Услугата e достъпна за потребители в Системата за сигурно електронно връчване - www.edelivery.egov.bg, администрирана от Държавната агенция „Електронно управление“ (ДА „ЕУ“). Тя поддържа услугата „електронна препоръчана поща“, предназначена за граждани и юридически лица, администрации, лица, осъществяващи публични функции и организации, предоставящи обществени услуги. Достъпът през интерфейса се осъществява след регистрация чрез квалифициран е-подпис  или ПИК на НОИ. На практика услугата представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка.
Електронното връчване е система, която позволява изпращане, получаване и съхраняване на електронни документи за и от публични институции, физически и юридически лица. Поддържа възможност за известяване чрез e-mail и SMS (чрез използване на SMS услуга на GSM оператор). Времето на изпращане и получаване на документа или съобщението и неговото съдържание се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на ДА „ЕУ“.

Останете вкъщи! Работете и общувайте онлайн!