НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."

Покана обществено обсъждане - публикувана на 25.05.2015 г.

Във връзка с изпълнението на проект "Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати - изключителна държавна собственост - в териториалния обхват на РИОСВ-Стара Загора" ви уведомяваме, че на 16.06.2015 г. ще се проведе обществено осъждане на плановете за управление на резерват "Кутелка", резерват "Каменщица" и резерват "Горна Топчия" в Заседателната зала на РИОСВ-Стара Загора, ул. "Стара Планина" №2 в следния порядък:

Резерват "Кутелка" - от 10.00 часа
Резерват "Каменщица" - от 11.30 часа
Резерват "Горна Топчия" - от 13.30 часа

Плановете за управление се изготвят от Консорциум "Призма-Нишава", за контакти тел. 024261280, 0886435525, имейл prizmainfo.bg@gmail.com

Информация за проекти по ОПОС

На територията на РИОСВ-Стара Загора към настоящия момент има стартирали два проекта по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013":

1. Изговяне на:
- План за управление на Защитена зона «Язовир Овчарица» BG0002023 (в .zip формат) и
- План за управление на Защитена зона «Язовир Жребчево» BG0002052 (в .zip формат).


2. „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати – изключителна държавна собственост в териториалния обхват на РИОСВ-Стара Загора”

Повече информация за всеки един от проектите можете да получите от прикачените по-долу документи.
Информация по проект за Язовир Овчарица и Язовир Жребчево 141 Kb (pdf) свали
Информация по проект за резерватите на територията на РИОСВ 353 Kb (pdf) свали