НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

НОВИНИ виж всички »

Няма нарушаване на качеството на атмосферния въздух в град Мъглиж

19.12.2014 г.
Оценката на съответствието на средночасовите норми, за газовите емисии, показва спазване на регламентираните норми.
 
Мобилната автоматична станция проследява в динамика концентрациите на показателите: серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, озон, въглероден оксид, амоняк, метанови и неметанови въглеводороди, както и стандартния набор от метеорологични параметри - температура на въздуха, атмосферно налягане, скорост и посока на вятъра, относителна влажност и сила на слънчевото греене.
 
По разпореждане на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева мобилната станция ще измерва показателите на въздуха за минимален срок от 24 часа.