НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

НОВИНИ виж всички »

Нивата на серен диоксид във въздуха на град Гълъбово се понижават

12.10.2014 г.
В часовете от 14 до 16 ч. днес пунктът за контрол на въздуха в град Гълъбово регистрира превишение на алармения праг за серен диоксид.
В 17  часа концентрацията на замърсителя значително се понижи. В 18 часа нивата на серен диоксид в атмосферния въздух на град Гълъбово е под средночасовата норма от 350 микрограма на кубичен метър, поради което отпада необходимостта от предприемане на предпазни мерки от чувствителните групи на населението.
Останалите пунктове за контрол на въздуха в област Стара Загора не са регистрирали превишения по показател серен диоксид, както и другите наблюдавани замърсители.
Еспертите на РИОСВ-Стара Загора продължават да следят нивата на серен диоксид, измервани от автоматичната измервателна станция в град Гълъбово и при необходимост засегнатото население ще бъде информирано.