НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

НОВИНИ виж всички »

Наложени са 18 наказателни постановления за нарушения на законодателството за опазване на околната среда в басейна на Марица Изток

26.10.2022 г.
В резултат на осъществения засилен контрол от страна на РИОСВ-Стара Загора съвместно с експерти от други регионални инспекции за изпълнението на условията в комплексните разрешителни на топлоелектрическите централи са наложени 16 наказателни постановления (НП) на ТЕЦ „Брикел“ ЕАД, едно на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД и едно на „Ей И Ес 3С - Марица Изток 1“ ЕООД.
На 24 октомври РИОСВ-Стара Загора започва проверка на ТЕЦ „Брикел“ ЕАД, като в същия ден операторът информира екоинспекцията, че спира дейността на енергиен котел 3 и преустановява работата на цялата инсталация. Това се случва след възникналата на 22.10.2022 г. авария в енергиен котел 2 на ТЕЦ-а, когато дейността и на този котел е спряна.
На 25 октомври, операторът е преустановил всички дейности по горивната инсталация, като информира, че предстои извършване на основен ремонт. За периода от 17.10.2022 г. до момента, от Автоматичната измервателна станция-Гълъбово не са отчетени превишения на емисиите на серен диоксид, както и по останалите контролирани показатели на нормите за качество на атмосферния въздух.