АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

АКТУАЛНО виж всички »

На 2 февруари отбелязваме Световния ден на влажните зони

02.02.2023 г.
Тази година се навършват 52 години от подписването на Рамсарската конвенцията. Според Конвенцията  влажни зони са територии, естествени или изкуствени, с вода, течаща или статична, която може да е сладка или солена, включително морска акватория с дълбочина при отлив до 6 метра.  
Членове на конвенцията са 158 страни в света, като всяка от тях предлага влажни зони в рамките на своята територия, които да бъдат включени в Списък на влажните зони с международно значение. Тя е първият международен  договор  за опазване и устойчиво ползване на природните ресурси, насочен към специфичните екосистеми.
България е една от първите, присъединили се страни към Рамсарската конвенция – през януари 1976 г. Рамсарските места в България са “Атанасовско езеро”, “Местността Пода”, “Поморийско езеро”, “Комплекс Ропотамо”, “Езеро Сребърна”,“Комплекс Беленски острови”, “Дуранкулашко езеро”, “Остров Ибиша”, “Шабленско езеро” “Езеро Вая” и „Карстов комплекс Драгоманско блато”.  Общата им площ е 49 912 хектара, което е 0.45% от територията на страната.