НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

НОВИНИ виж всички »

На 07.02.2020 г. в индустриалната част на град Ямбол възниква пожар на площадка за третиране на излезли от употреба моторни превозни средства.

07.02.2020 г.
На 07.02.2020 г. в индустриалната част на град Ямбол възниква пожар на площадка за третиране на излезли от употреба моторни превозни средства.
От РИОСВ – Стара Загора незабавно е изпратен експертен екип на място за установяване на обстоятелствата около възникването на пожара и съответствието на дейностите, извършвани на площадката съобразно изискванията на екологичното законодателство.
Незабавно, РИОСВ – Стара Загора изпраща до Изпълнителна агенция по околна среда възлагателно писмо за извършване на имисионни измервания на атмосферния въздух в града и влиянието на пожара върху неговото качество. 
Обследването на качеството на атмосферния въздух се извършва с мобилна апаратура за аварийни ситуации, като се проследяват концентрациите на 26 показателя.