НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

НОВИНИ виж всички »

Мобилна автоматична станция измерва качеството на атмосферния въздух в град Стара Загора

18.03.2015 г.
Мобилна измервателна станция на Регионална лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда следи качеството на атмосферния въздух в град Стара Загора. Станцията временно е разположена в близост до сградата на РИОСВ – Стара Загора и в непрекъснат режим измерва концентрациите на: серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон, метанови и неметанови въглеводороди, фини прахови частици и метеорологични параметри.
Работата на Мобилната автоматична станция стартира на 17 март и до момента не са регистрирани превишения на средночасовите и средноденонощните норми по наблюдаваните показатели. Регионална лаборатория – Стара Загора ще съхранява резултатите от измерванията в отделна база - данни и ежедневно ще ги докладва на ИАОС и РИОСВ – Стара Загора.
 
Измерванията на качеството на въздуха с мобилна апаратура се наложиха след възникнал технически проблем с Автоматичната измервателна станция „Зелен клин”, поради настъпило пътно-транспортно произшествие на 1 март т.г.