НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

НОВИНИ виж всички »

Концентрацията на серен диоксид в Гълъбово вече е в норма

15.11.2017 г.
Концентрацията на серен диоксид в атмосферния въздух на град Гълъбово се понижава и в 20 часа е под регламентираната средночасова норма от 350 микрограма на кубичен метър.
РИОСВ – Стара Загора уведомява населението на град Гълъбово, че отпада необходимостта от предприетите  предпазни мерки.
Всички пунктове за мониторинг на въздуха в област Стара Загора не отчитат превишения на нормите по контролираните показатели.
РИОСВ – Стара Загора продължава да следи данните за качеството на атмосферния въздух в Гълъбово и от мониторинговите пуктове в областта.