НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Комплексни проверки

Комплексни проверки за 2015 г.

 1. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство  на обект: «Площадка за излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба елекрическо и електронно оборудване и отпадъци от черни и цветни метали" на "Трансинсс" ООД, гр. Ямбол
 2. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект „Площадка за излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба елекрическо и електронно оборудване и отпадъци от черни и цветни метали" на "Маргарита" ЕООД, гр. Ямбол.
 3. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект „Площадка за излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба елекрическо и електронно оборудване и отпадъци от черни и цветни метали" на "Ирида" ООД, гр. Раднево.
 4. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект „Завод за производство на гипсокартон, гипс и сухи строителни смеси в с. Ковачево, общ. Раднево" на "Индустриал Сълюшънс България" ЕООД, гр. София.
 5. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на "Площадка за излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване" на ЕТ ”Б.П. Будинов-Богдан Панайотов Будинов”, гр. Ямбол
 6. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект "Месопреработвателно предприятие в кв.Кольо Ганчево, гр.Стара Загора" с оператор „Кумир-Си“ ЕООД гр.Стара Загора.
 7. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект ”Алфа Металс” ООД, гр. Казанлък, площадка за излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и отпадъци от черни и цветни метали, гр. Казанлък
 8. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: ”Метал Харт” ЕООД, с. Овощник, площадка за излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и отпадъци от черни и цветни метали, гр. Казанлък
 9. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: ’’Феникс експорт” ЕООД, гр. Бургас, площадка № 1 за опаковки, излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и отпадъци от черни и цветни метали, гр. Сливен
 10. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: ’’Феникс експорт” ЕООД, гр. Бургас, площадка № 2 за опаковки, излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и отпадъци от черни и цветни метали, гр. Сливен
 11. ДОКЛАД от комплексна проверка в „Бъдещност“ АД, гр. Чирпан, Индустриална зона
 12. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: „Е.Миролио“ ЕАД , гр. Сливен, дивизия „Лана“
 13. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект „Наталия” АД, гр. Стара Загора
 14. Доклад от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект "Е.Миролио" ЕАД, гр. Сливен, дивизия "Лана"
 15. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: „Катекс” АД, гр. Казанлък
 16. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект ”Алфа Металс” ООД, гр. Казанлък, площадка за излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и отпадъци от черни и цветни метали, гр. Казанлък
 17. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект ”Трансметал индъстри” ЕООД, гр. Сливен, площадка за хартиени и картонени, пластмасови и метални опаковки, хартия и картон, пластмаса и отпадъци от черни и цветни метали, гр. Сливен
 18. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство
  на обект:  „Авис“ ЕООД, с. Бузовград, община Казанлък
 19. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект:  “ПАПАС-ОЛИО” АД, гр. Ямбол, Обходен път Запад 61
 20. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: ”Феникс инверс” ООД, гр. Ловеч, площадка № 2 за дейности по третиране на отпадъци от опаковки, излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, отработени масла, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и отпадъци от черни и цветни метали, гр. Стара Загора
 21. ДОКЛАД от извършена комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект „ Господинови” ООД , гр. Стара Загора, производствена база с. Юлиево, общ. Мъглиж
 22. ДОКЛАД oт извършена комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект "Предприятие за преработка на птиче и свинско месо на „Нанюк интернешънъл” ООД с. Коларово, общ. Раднево
 23. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: ”Бъги” ООД, гр. Нова Загора, площадка № 1 за дейности по третиране на отпадъци от опаковки, излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, отработени масла, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, гр. Нова Загора
 24. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: ”Бул Крис Ник - 09” ЕООД, гр. Раднево, площадка № 1 за. дейности по третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, ОЧЦМ и отпадъци метални опаковки гр. Раднево.
 25. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: ”ЕН ДИ СИ” ЕООД, гр. Сливен, площадка № 1 за дейности по третиране на отпадъци от опаковки, излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, отработени масла, излязло от употреба електрическо и електроннооборудване, гр. Сливен
 26. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: ”ВРН 69” ЕООД, гр. Нова Загора, площадка № 1 за дейности по третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, ОЧЦМ и метални опаковки гр. Нова Загора
 27. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: "Метал Инвест” ЕООД, гр. Стара Загора, площадка № 1 за дейности по третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, ОЧЦМ, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и отпадъци метални опаковки гр. Стара Загора.
 28. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: „Бисер олива” АД, гр. Стара Загора
 29. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект „Софарма” АД - площадка Казанлък, гр. Казанлък
 30. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект „Средна гора” АД, гр. Стара Загора
 31. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект „ЗММ - Нова Загора” АД, гр. Нова Загора
 32. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: ”ДАРЕВ” ООД със седалище в гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград - с площадка  за  дейности по третиране на  излезли от употреба моторни превозни средства ,излязло от употреба електрическо и електронно ооборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори , отпадъци от черни и цветни метали  и отпадъци от опаковки –в гр. Гълъбово.
 33. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: ”ДК Софтрейд” ЕООД, гр. София, площадка № 2 за  дейности по третиране на различни видове опаковки,  отработени масла, излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори,  излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, отпадъци от черни и цветни метали и строителни отпадъци-гр. Раднево
 34. ДОКЛАД от съвместна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: ”Максин” EООД, гр. Гълъбово, площадка № 1 за опаковки, излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и отпадъци от черни и цветни метали, гр. Гълъбово
 35. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: „Алфа фарм” ЕООД, гр. Сливен
 36. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: „Тагара” ЕООД, гр. Ямбол
 37. ДОКЛАД от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: „Амброзия” ЕООД, гр. Стара Загора

Комплексни проверки за 2014 г.

 1. Д О К Л А Д от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство  на обект: «Завод за гипсокартон, гипс и сухи строителни смеси» с. Ковачево, общ. Раднево на «ТЕХНОГИПС» ЕАД с. Ковачево, общ. Раднево
 2. Д О К Л А Д от съвместна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект „Атлас” ООД, , с. Злати войвода, общ. Сливен
 3. Д О К Л А Д от съвместна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: ”Пиги-2001” ООД, гр. Сливен, производствена база гр. Сливен
 4. Д О К Л А Д от извършена съвместна проверка на Винарска изба с. Ботево, общ. Тунджа, собственост на „Шато Ботево” ООД, гр. Сливен
 5. Д О К Л А Д от извършена комплексна проверка на “Биоланд България” ЕООД, гр. Пловдив, обект в с. Зимница, общ. Мъглиж
 6. Д О К Л А Д от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство  на обект: «Птицекомплекс» с. Окоп, общ. Тунджа на «АЛИАНС АГРИКОЛ АЛАГ» ООД
 7. Д О К Л А Д от съвместна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: „МЕГА НАЙС“ ЕООД  гр.Стара Загора, кв.”Индустриален”
 8. Д О К Л А Д от съвместна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект „Петтас България” АД, гр. Ямбол
 9. Д О К Л А Д от съвместна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: „Валента 99” ЕООД–склад за строителни материали, гр. Стара Загора
 10. Д О К Л А Д от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: ”Месокомбинат Бай Течо” ООД, гр. Ямбол, производствена база гр. Ямбол
 11. Д О К Л А Д от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на „ПРИМОТЕК” ООД, гр. Стара Загора
 12. Д О К Л А Д от комплексна проверка на “Литера принт” АД, гр. Стара Загора
 13. Д О К Л А Д от извършена комплексна проверка в обект  "Магазин за хранителни и нехранителни  стоки „Аскент“ в гр.Стара Загора, ул. Генерал Столетов № 36 с оператор „Аскент шоп“ ЕООД гр.Стара Загора
 14. Д О К Л А Д от извършена съвместна проверка в обект: Склад-Магазин за хранителни стоки „Тошо и Тани“ в гр. Ямбол, с оператор „Тошо и Тани“ ЕООД гр.Ямбол
 15. Д О К Л А Д от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: ”Си Ди Ем” ООД, гр. Гурково, производствена база гр. Гурково
 16. Д О К Л А Д от съвместна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект „Феерия – 98” ЕООД, с. Зимница, общ. Стралджа
 17. Д О К Л А Д относно извършена съвместна проверка на „ЗПТ” АД гр. Стралджа
 18. Д О К Л А Д от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: ”Тонимаркет” ООД, гр. Стара Загора, магазин за хранителни стоки
 19. Д О К Л А Д от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: ”Синхо Шууз” ЕООД, гр. Ямбол, производствена база гр. Ямбол
 20. Д О К Л А Д от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: ”Шууз Груп” ООД, гр. Ямбол, производствена база гр. Ямбол
 21. Д О К Л А Д от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: ”ДМН Комерс” ООД, гр. Сливен, производствена база гр. Сливен
 22. Д О К Л А Д от извършена комплексна проверка на “Перфектюп пакеджинг БГ” ООД, гр. Стара Загора
 23. Д О К Л А Д от извършена комплексна проверка на “ЗММ - ПОБЕДА” АД, гр. Сливен
 24. Д О К Л А Д от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: «Кастамону България» АД, с. Горно Сахране, общ. Павел баня
 25. Д О К Л А Д от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство  на обект: «Лемекон» АД, гр. Елхово, общ. Елхово
 26. Д О К Л А Д от съвместна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: „Промет сейф” ООД, гр. Казанлък
 27. Д О К Л А Д от съвместна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект: „ФАВОРИТ-3003“ ЕООД  гр.Елхово, ул.”Индустриална”
 28. Д О К Л А Д относно извършена съвместна проверка на „ДЕКОТЕКС” АД