НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

НОВИНИ виж всички »

Кампанията на РИОСВ – Стара Загора за почистване на замърсени с отпадъци терени вече има резултати

15.03.2023 г.
В рамките на инициативата на МОСВ за почистване на нерегламентирано замърсени терени, Областно пътно управление – Стара Загора първи организираха почистване на посочен от  Регионалната инспекция по околната среда и водите терен - замърсената територия в близост до път II-66 Стара Загора – Чирпан, вляво преди включването за Автомагистрала – Тракия по посока Стара Загора.
Взети са мерки да не се допуска последващо замърсяване, като с помощта на  специализирана техника е създаден насип, който да възпрепятства свободния достъп с превозни средства до територията. Съгласно издаденото от РИОСВ - Стара Загора предписание,  Областно пътно управление – Стара Загора предоставиха на екоинспекцията снимки на мястото преди и след почистването. Събраните отпадъци са извозени до общинското депо.
Припомняме, че през февруари Старозагорската екоинспекция проведе работни срещи с общинските администрации от своята територия и обсъди изпълнението на ангажиментите на кметовете и областните пътни управления. Конкретизира се необходимостта от проверка и локализация на замърсени терени и организиране на  почистването им до края на март, като се предприемат и мерки да не се допуска последващо замърсяване. От началото на април екипи на РИОСВ – Стара Загора ще започнат проверки за изпълнение на предписанията и при необходимост ще се предприемат административно наказателни действия спрямо отговорните институции и лица съгласно Закона за управление на отпадъците.
РИОСВ - Стара Загора призовава общините и гражданите на територията, контролирана от инспекцията, да се включат  активно за премахване на замърсяването на околната среда с отпадъци.

Преди почистването

      

След почистването