Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Издадени виж всички »

Издадени регистрационни документи за дейности с отпадъци - 2021 г.

 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-415-02  от 12.01.2021 г. на „ЕКОФАРМ-2005” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-438-02  от 15.01.2021 г. на „СТАРА ЗАГОРА - КАНАЛИ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-536-00  от 15.01.2021 г. на  ET „СТАНЧО СТАНЧЕВ – СТИДАР ”
РЕШЕНИЕ № 13-РД-327-02  от 18.01.2021 г. на „АВТОЧАСТИ - ФРАНЦ“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-351-03  от 03.02.2021 г. на „ГРАДУС – 1” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-422-01  от 03.02.2021 г. на „ВЛАДИНИ ТРЕЙДИНГ – КЛОН ЧИРПАН” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-537-00  от 03.02.2021 г. на „КРИС И ПЕТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-435-04  от 04.02.2021 г. на „ПАТЕРКОВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-538-00  от 08.02.2021 г. на „БГ ТРАНС – 08” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-539-00  от 09.02.2021 г. на „БУЛ ЕКО 2008” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-378-01  от 12.02.2021 г. на „ДЕРОНИ СТАРА ЗАГОРA” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-461-04  от 16.02.2021 г. на „МАКС ТРАНСПОРТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-542-00  от 16.02.2021 г. на „БУЛ 17” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-243-01  от 18.02.2021 г. на „АНДЖИ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-364-01  от 24.02.2021 г. на „ПАН 2012” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-544-00  от 04.03.2021 г. на „МАНЧЕВ ТРАНС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-405-02  от 04.03.2021 г. на  ЦАТИП ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 26940
РЕШЕНИЕ № 13-РД-516-01  от 05.03.2021 г. на „ЕВРОПА - ЖМД“ ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-545-00  от 10.03.2021 г. на „ЖАКОБИ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-166-01  от 12.03.2021 г. на „Мухтаров” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-155-16  от 22.03.2021 г. на „СОРИКО” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-387-01  от 22.03.2021 г. на „СРЕДНА ГОРА” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-509-01  от 22.03.2021 г. на „ВАМ ТРАНС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-546-00  от 22.03.2021 г. на „Валентин Кирилов 8” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-470-05  от 23.03.2021 г. на „БГ РЕЦИКЛИНГ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-547-00  от 25.03.2021 г. на „СТРОНИК” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-254-08  от 26.03.2021 г. на „ЕКОМЕДИАНА РИСАЙКЛИНГ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-210-03  от 26.03.2021 г. на „ЕКОР” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-548-00  от 26.03.2021 г. на ОБЩИНА НИКОЛАЕВО
РЕШЕНИЕ № 13-РД-204-01  от 31.03.2021 г. на „ЛЕЯСТОМ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-549-00  от 02.04.2021 г. на ОБЩИНА БОЛЯРОВО
РЕШЕНИЕ № 13-РД-550-00  от 08.04.2021 г. на „ИЛИЕВ АУТО – 84” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-551-00  от 13.04.2021 г. на „МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-552-00  от 13.04.2021 г. на ОБЩИНА МЪГЛИЖ
РЕШЕНИЕ № 13-РД-493-01  от 22.04.2021 г. на „МАГНУМ 03” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-250-01  от 26.04.2021 г. на „МЕДИНА МЕД” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-303-02  от 11.06.2021 г. на „ИНДУСТРИАЛ СЪЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-553-00  от 14.06.2021 г. на „МОНАМУР 6" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-554-00  от 21.06.2021 г. на „МАРИВА ПИ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-555-00  от 21.06.2021 г. на „АНИМАЛС ЕКСПРЕС-75" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-557-00  от 30.06.2021 г. на „ХЪНТЪР 69" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-558-00  от 02.07.2021 г. на „ХЪНТЪР 69" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-559-00  от 12.07.2021 г. на „ДЖАМБАЗ" ООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-560-00  от 12.07.2021 г. на „ПЪТНО СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕС БИ ЕС" АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-330-05  от 13.07.2021 г. на „БРАТЯ ПАНЧЕВИ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-569-00  от 23.07.2021 г. на ОБЩИНА ГУРКОВО
РЕШЕНИЕ № 13-РД-461-05  от 02.08.2021 г. на „МАКС ТРАНСПОРТ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-572-00  от 02.08.2021 г. на „ЗАРА ПРОФИТ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-573-00  от 02.08.2021 г. на „БУЛ 17" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-161-02  от 02.08.2021 г. на „АНГЕЛОВ ТРАНС" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-552-01  от 03.08.2021 г. на ОБЩИНА МЪГЛИЖ
РЕШЕНИЕ № 13-РД-303-03  от 09.08.2021 г. на „ИНДУСТРИАЛ СЪЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-576-00  от 11.08.2021 г. на „КИРЕВ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-158-03  от 26.08.2021 г. на АНТОНИЯ ПЕНЕВА
РЕШЕНИЕ № 13-РД-470-06  от 27.08.2021 г. на „БГ РЕЦИКЛИНГ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-229-05  от 01.09.2021 г. на „ЛОВАМЕД ГРУП" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-351-04  от 01.09.2021 г. на „ГРАДУС 1” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-581-00  от 13.09.2021 г. на „АЗМ" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-582-00  от 17.09.2021 г. на „АЙ МЕД ГРУП" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-383-02  от 11.10.2021 г. на „ЕЛ ЕС ТРАНС" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-587-00  от 20.10.2021 г. на „ХИДРОМАКС СЕРВИЗ" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-588-00  от 29.10.2021 г. на „ПОСЕЙДОН" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-589-00  от 29.10.2021 г. на „АЛМИ ТУР" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-592-00  от 16.11.2021 г. на „АТЛАС АГРО САЙЪНС" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-223-02 от 23.11.2021 г. на „РОСТЕР" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-511-02 от 05.11.2021 г. на „ТРАНСТЕКС 3 " ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-544-01 от 13.12.2021 г. на „МАНЧЕВ ТРАНС" ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-597-00 от 13.12.2021 г. на ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 13-РД-254-09 от 22.12.2021 г. на „ЕКОМЕДИАНА РИСАЙКЛИНГ" ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-601-00 от 23.12.2021 г. на ОБЩИНА ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 13-РД-602-00 от 29.12.2021 г. на ОБЩИНА ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 13-РД-603-00 от 29.12.2021 г. на „ЖАКОБИ" ЕООД