Отпадъци и почви

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Издадени виж всички »

Издадени регистрационни документи за дейности с отпадъци - 2019 г.


РЕШЕНИЕ № 13-РД-259-06  от 02.01.2019 г. на „ВИБЕСТ” ООД  
РЕШЕНИЕ № 13-РД-464-00  от 16.01.2019 г. на „НЕВЕГА-СТАНЕВ И СИЕ“ СД  
РЕШЕНИЕ № 13-РД-168-05  от 22.01.2019 г. на „СОРТ КОМЕРС” ЕООД  
РЕШЕНИЕ № 13-РД-465-00  от 25.01.2019 г. на ”ТИРБУЛ” ЕАД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-425-03  от 29.01.2019 г. на „КОНСУЛТ ЕКО ПЛАСТИК ТРЕЙД” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-440-01  от 06.02.2019 г. на „БИОТИМ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-439-01  от 15.02.2019 г. на „БИОТИМ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-462-01  от 22.02.2019 г. на ”ТРАШ ЕКО ПАК” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-467-00  от 25.02.2019 г. на „БИСЕРИ - 74“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-357-01  от 11.03.2019 г. на „САР-СПЕД” ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-281-03  от 27.03.2019 г. на „ЕКО ЦЕНТЪР-СТАРА ЗАГОРА” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-219-03  от 27.03.2019 г. на „ХИДРОМАТ” ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-384-01  от 27.03.2019 г. на ОБЩИНА ОПАН 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-401-01  от 27.03.2019 г. на ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-405-01  от 27.03.2019 г. на ЦЕНТРАЛЕН АРТЕРИЛИЙСКИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПИТАТЕЛЕН ПОЛИГОН
РЕШЕНИЕ № 13-РД-221-04  от 02.04.2019 г. на „ПЛАСТФОРМ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-470-00  от 05.04.2019 г. на „БГ РЕЦИКЛИНГ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-461-01  от 18.04.2019 г. на  „МАКС ТРАНСПОРТ”  ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-254-06  от 22.04.2019 г. на  „ЕКОМЕДИАНА РИСАЙКЛИНГ”   ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-415-01  от 23.04.2019 г. на  „ЕКОФАРМ-2005”  ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-321-02  от 30.04.2019 г. на  ОБЩИНА ЧИРПАН
РЕШЕНИЕ № 13-РД-471-00  от 02.05.2019 г. на  „ЗЛАТУНА ТРАНС“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-472-00  от 08.05.2019 г. на  „РЕЯ 2002 ДН“ ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-165-06  от 15.05.2019 г. на  „МЕТАЛ ИНВЕСТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-165-07  от 28.05.2019 г. на  „МЕТАЛ ИНВЕСТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-205-03  от 03.06.2019 г. на  „ВИДКОМ” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-319-01  от 06.06.2019 г. на  ”ХАМБУРГЕР РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-254-07  от 17.06.2019 г. на  „ЕКОМЕДИАНА РИСАЙКЛИНГ”  ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-473-00  от 18.06.2019 г. на  „ИНДЪСТРИ РЕСАЙКЛИНГ ГРУП ” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-474-00  от 18.06.2019 г. на  ОБЩИНА РАДНЕВО
РЕШЕНИЕ № 13-РД-470-01  от 26.06.2019 г. на  „БГ РЕЦИКЛИНГ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-165-08  от 16.07.2019 г. на  „МЕТАЛ ИНВЕСТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-201-05  от 16.07.2019 г. на „МИЛЧЕВ” ЕООД 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-475-00  от 31.07.2019 г. на  „ТОП КИЛЪРС“ ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-474-01  от 14.08.2019 г. на  „ОБЩИНА РАДНЕВО“ 
РЕШЕНИЕ № 13-РД-476-00  от 29.08.2019 г. на  „ТОНИ АУТО 96” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-470-02  от 02.09.2019 г. на  „БГ РЕЦИКЛИНГ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-187-01  от 05.09.2019 г. на „ВИДОНА” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-205-04  от 09.09.2019 г. на  „ВИДКОМ“ АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-477-00  от 11.09.2019 г. на  „ПЛАМСТРОЙ 2008“ EООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-201-06  от 13.09.2019 г. на  „МИЛЧЕВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-168-07  от 27.09.2019 г. на  „СОРТ КОМЕРС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-155-13  от 30.09.2019 г. на  „СОРИКО” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-478-00  от 03.10.2019 г. на  „ПИВ ПЛАСТ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-479-00  от 11.10.2019 г. на  „ЗАГОРА ЧОРАП” АД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-411-03  от 16.10.2019 г. на  „БРИГАДА” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-480-00  от 17.10.2019 г. на  „ЕКОЕРИЯ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-249-01  от 17.10.2019 г. на  „МЕДИНА МЕД” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-435-02  от 30.10.2019 г. на  „ПАТЕРКОВ” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-481-00  от 04.11.2019 г. на  „ ВИДЕНОВ ГРУП” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-482-00  от 05.11.2019 г. на  ОБЩИНА СТРАЛДЖА
РЕШЕНИЕ № 13-РД-444-02  от 13.11.2019 г. на „ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК 1” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-471-01  от 15.11.2019 г. на „ЗЛАТУНА ТРАНС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-433-01  от 04.12.2019 г. на „ПИР ИМПЕКС” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-155-14  от 06.12.2019 г. на „СОРИКО” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-485-00  от 06.12.2019 г. на „УСМ ПРОМСТРОЙ” ООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-321-03  от 16.12.2019 г. на „ОБЩИНА ЧИРПАН”
РЕШЕНИЕ № 13-РД-486-00  от 17.12.2019 г. на „ГРЕЙН ЕКСПРЕС ЛОГИСТИК” ЕООД
РЕШЕНИЕ № 13-РД-467-01  от 30.12.2019 г. на „БИСЕРИ - 74“ ЕООД