ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Формуляри виж всички »

Формуляри за изтегляне

От 25.05.2018 г. влиза в сила Общ европейски регламент за защита на личните данни, с който се въвеждат или разширяват съществуващи права, които засягат всички европейски граждани. Новите правила налагат писменно изразяване и потвърждаване на съгласие РИОСВ - Стара Загора в качеството си на администратор на лични данни,  да обработва (събира, използва, съхранява и изтрива) лични данни на физически лица.
1.Необходимо е при подаване на документи да се попълни декларация за съгласие.
2.При подаването на документи в РИОСВ - Стара Загора от физически и юридически лица, да бъдат предварително заличени всички лични данни на трети лица.

 
От връзките по-долу, можете да изтеглите образци на документите, които се подават в РИОСВ, по процедурите по ОВОС и ЕО (екологична оценка).
Декларация за съгласие от физически лица 16 Kb (docx) свали
Уведомление за инвестиционно предложение - Приложение 5 от Наредбата за ОВОС 50 Kb (doc) свали
Искане за преценяване неоходимостта от ОВОС - Приложение 6 по Наредбата за ОВОС 13 Kb (docx) свали
Искане за издаване на решение по ОВОС - Приложение 8 по Наредбата за ОВОС 14 Kb (docx) свали
Уведомление за изготвяне на план/програма - Приложение 3 по Наредбата за ЕО 13 Kb (docx) свали
Искане за издаване на преценка на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) - Приложение 4 по Наредбата за ЕО 21 Kb (docx) свали
Искане за издаване на Становище по екологична оценка (ЕО) - Приложение 5 по Наредбата за ЕО 13 Kb (docx) свали
Обществен интерес - Приложение 7 от Наредбата за ОВОС (за общини и кметства) 13 Kb (docx) свали