НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

НОВИНИ виж всички »

До 20 януари 2015 г. билкозаготвителите трябва да представят в РИОСВ обобщена информация за дейността си

13.01.2015 г.
Петдесет и осем физически и юридически лица с организирани билкозаготвителни пунктове на територията на области Стара Загора, Сливен, Ямбол и община Тополовград трябва да представят годишните си отчети в РИОСВ - Стара Загора до 20 януари 2015 г.
Съгласно Закона за лечебните растения, справката трябва да съдържа информация за видовете и количествата билки, които са изкупени, обработени и реализирани през 2014 г.Регионалната инспекция се уведомява и в случаите, в които билкозаготвителят не е извършвал никакви дейности през отчетния период. Справката може да се представи на хартиен носител или по електронен път.
Образец на справка за изкупени количества 108 Kb (doc) свали