НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

НОВИНИ виж всички »

Аварийна ситуация в Арсенал – гр. Казанлък

25.04.2016 г.
Екип на екоинспекцията съвместно с Регионална лаборатория – Стара Загора са мястото на инцидента. Осигурена е и апаратура за оценка качеството на атмосферния въздух.
Водите, използвани за неутрализиране на аварията са локализирани в лабиринтен утаител на площадката и се отвеждат в безотточно езеро утаител, което не позволява замърсяване на повърхностни и подземни води.