АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

АКТУАЛНО виж всички »

Актуално съобщение

01.08.2023 г.
Досегашният директор на РИОСВ – Стара Загора Диана Искрева - Идиго е освободена на основание на резултатите от проверка, назначена със заповед на министъра на околната среда и водите от 28.04.2023 г.
Проверката, извършена от Инспектората на МОСВ, е установила неспазване на законови разпоредби, регламентиращи провеждането на конкурси за назначаване на държавни служители, антикорупционното законодателство и процедурите за налагане на административни наказания за нарушения на екологичното законодателство, които са довели до невъзможност за налагане на административни наказания на нарушителите. 
За изпълняващ длъжността директор е назначена Диана Ганева. 
Предстои да бъде обявен конкурс за избор на директор на РИОСВ – Стара Загора.