Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               





 

Проверки 2022 г. виж всички »

9

На 27.05.2022 г. в местността „Мараш“ в землището на гр. Стралджа бе извършена проверка на „Производствено – складова база „Стралджа Мараш“ с оператор „Ривърс инвест” ЕООД, с. Равно поле, община Елин Пелин. Обектът е класифициран като предприятие с нисък рисков потенциал. Въведена е Система за управление мерките за безопасност. Дружеството не извършва дейност.