Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2017г. виж всички »

9

На 5 май 2017 г. в гр. Николаево бе извършена проверка на „Складова база за пропан – бутан“, гр. Николаево.
 „Складова база за пропан – бутан“, гр. Николаево е класифицирана съгласно изискванията на чл.103, ал.2 от Закона за опазване на околната среда като предприятие с висок рисков потенциал. С цел предотвратяване или преустановяване на нарушения, свързани с опазването на околната среда, които създават предпоставки за възникване на непосредствена опасност за замърсяване и увреждане на околната среда, както и увреждане на здравето на хората, от директора на РИОСВ – Стара Загора е издадена Заповед № РД-08-197/07.12.2016 г за забрана експлоатацията на „Складова база за пропан-бутан“. На обекта не се развива никаква дейност, няма персонал, охрана и в него не са разположени превозни средства.