Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2022 г. виж всички »

8

На 12-13.05.2022 г. в гр. Сливен бе извършена проверка на „Петролна база Сливен” с оператор ТД „Държавен резерв” гр. Бургас. Обектът е класифициран като предприятие с висок рисков потенциал. Въведена е Система за управление мерките за безопасност. При проверката се установи, че не са изпълнени част от изискванията за актуализиране на процедури и информация по чл.116д от ЗООС, на авариен план, привеждане в съответствие на пожаротехнически съоръжения, провеждане на обучения и тренировки, почистване на растителност и пускане в действие на нивомерна система, за което са дадени 8 предписания с различен срок.