Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2019 г. виж всички »

8

На 23-24.04.2019 г. в с.Тенево, общ. Тунджа бе извършена проверка на „Палфингер Продукциoнстехник България“ , завод Тенево с оператор „Палфингер Продукциoнстехник България“ ЕООД гр.Червен бряг, обл. Плевен. Обектът е класифициран като предприятие с висок рисков потенциал. От изпълнителния директор на ИАОС е издадено Решение № 212-А0/2017 за одобрение на актуализирания доклад за безопасност на площадката. Въведена е система за управление мерките за безопасност. При проверката се установи, че са изпълнени изискванията към всички нейни елементи. Дадени са 2 предписания свързани със задължителните периодични измервания на съпротивлението на заземителите.