Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2019 г. виж всички »

7

На 18-19.04.2019 г. в с. Долно Сахране, общ. Павел баня бе извършена проверка на „Цех за екстракция на етерично-маслени суровини“ с оператор „Робертет България” ЕООД с. Долно Сахране, общ. Павел баня. Обектът е класифициран като предприятие с нисък рисков потенциал. Въведена е система за управление мерките за безопасност. При проверката се установи, че са изпълнени изискванията към всички нейни елементи. Дадени са 2 предписания за промяна начина на докладване на извършваните на площадката одити и предоставяне на актуализирани информационни листи за безопасност на използваните в производството химични вещества и смеси.