Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2023 г. виж всички »

6

11.07.2023 г.
На 18-19.05.2023 г. в гр. Сливен бе извършена проверка на „Петролна база Сливен” с оператор ТД „Държавен резерв” гр. Бургас. Обектът е класифициран като предприятие с висок рисков потенциал. От изпълнителния директор на ИАОС е издадено Решение № 87-А3/2019 г. за одобрение на актуализирания доклад за безопасност на обекта. Въведена е Система за управление мерките за безопасност. При проверката се установи, че не са изпълнени част от изискванията за почистване на растителността препятстваща нормалното функциониране на периметровата охрана; възстановяване на системата за видеонаблюдение; почистване на свободната дворна площ; подмяна на на филтрите на респираторните полумаски и годността на пенообразувателя за гасителната инсталация. Дадени са 7 предписания, които са изпълнени.