Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2022 г. виж всички »

6

На 28-29.04.2022 г. в гр. Казанлък бе извършена проверка на „Завод за производство на твърди лекарствени форми, фитохимични и синтетични продукти“ с оператор „Софарма“ АД гр. София. Обектът е класифициран като предприятие с нисък рисков потенциал. Въведена е Система за управление мерките за безопасност. При проверката се установи, че частично са изпълнени изискванията към всички нейни елементи. За предприемане на определени противопожарни мерки, за предоставяне на актуализирани процедура по аварийно планиране и информация по чл.116д от ЗООС са дадени 4 предписания, които са изпълнени.