Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2019 г. виж всички »

6

На 12.04.2019 г. в гр. Стара Загора бе извършена проверка на Петролна база „Зара“ с оператор „Зара газ” ООД гр. Стара Загора. Обектът е класифициран като предприятие с нисък рисков потенциал. Въведена е система за управление мерките за безопасност. При проверката се установи, че са изпълнени изискванията към всички нейни елементи. Дадено е 1 предписание за стартиране процедура по съгласуване на параметрите на системата за ранно оповестяване с Министъра на вътрешните работи.