Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2019 г. виж всички »

5

На 5.04.2019 г. в гр. Казанлък бе извършена проверка на „Складова база за взривни вещества и боеприпаси „Арсенал” с оператор „НИТИ” ЕАД гр. Казанлък. Дружеството е актуализирало класификацията на обекта. Дейността му попада в обхвата на чл.103, ал.8, т.1, буква „б“ от Закона за опазване на околната среда и няма задължения за прилагане изискванията на глава 7, раздел I от ЗООС.