Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2017г. виж всички »

5

На 6 април  2017 г. в гр. Стара Загора бе извършена проверка на „Складова база за втечнени въглеводородни газове“ гр. Стара Загора с оператор „Еко България” ЕАД гр. София. 
Дружеството е изпълнило задължението си и се е класифицирало като предприятие с висок рисков потенциал. Съгласно изискванията на чл.109, ал.1 на ЗООС операторът е изготвил и внесъл в ИАОС гр. София Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии, Доклад за безопасност и Авариен план с приложенията към него. Стартирала е процедура по разглеждането на документите, която към момента на проверката не е приключила.