Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2023 г. виж всички »

4

11.07.2023 г.
На 28.04.2023 г. в гр. Стара Загора бе извършена проверка на „Склад за съхранение на препарати за растителна защита“ с оператор „Ойролог“ ЕООД гр. София. Обектът е класифициран като предприятие с висок рисков потенциал. Въведена е Система за управление мерките за безопасност. От изпълнителния директор на ИАОС е издадено Решение № 250-А0/2023 г. за одобрение на актуализирания доклад за безопасност на обекта. При проверката се установи, че са изпълнени изискванията към всички нейни елементи.