Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2019 г. виж всички »

4

На 28-29.03.2019 г. в гр.Стара Загора бе извършена проверка на „Предприятие за производство на растителни масла“ с оператор „Бисер олива” АД, гр.Стара Загора. Обектът е класифициран като предприятие с нисък рисков потенциал. Въведена е система за управление мерките за безопасност. Дадени са 5 предписания свързани с пожарната безопасност на обекта и отстраняване на наличния разлив на отпадъчни води.