Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2017г. виж всички »

4

На 31 март 2017 г. в с. Калчево, общ. Тунджа бе извършена проверка на „Инсталация за екстрахиране на маслодайни култури“ с оператор „Геострой инженеринг” ЕООД, гр. Ямбол.
Според извършената класификация на обекта, съгласно изискванията на Приложение № 3 от Закона за опазване на околната среда, съоръжението се класифицира като предприятие с нисък рисков потенциал.
На 02.03.2017 г. Директорът на РИОСВ Стара Загора е издал Потвърждение № СЗ-13/2017 на пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии.