Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2021 г. виж всички »

3

На 14.05.2021 г. в гр. Сливен бе извършена проверка на „Складово стопанство за пропан - бутан и пълначно за бутилки“ с оператор „Екоенержи” ООД гр. Сливен. Обектът е класифициран като предприятие с нисък рисков потенциал. Въведена е Система за управление мерките за безопасност. При проверката се установи, че са изпълнени изискванията към всички нейни елементи. Дадени са 3 предписания свързани с електрически измервания и противопожарни мероприятия, които са изпълнени.