НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

НОВИНИ виж всички »

27 проекта са одобрени за финансиране от ПУДООС в Националната кампания „За чиста околна среда 2018“ в териториалния обхват на РИОСВ - Стара Загора

23.04.2018 г.
За поредна година Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) проведоха конкурс в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда”.  От общо представените 1919 проектни предложения, одобрени за финансиране са 474. За раздел общини и кметства, финансирането на проекти е до 10 000 лв., а за училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие (Обединени детски комплекси) –  за финансиране с до 5 000 лв. В кампанията през тази година ще бъдат разпредели до 3 500 000 лв., одобрени от Управителния съвет на ПУДООС за провеждане на Националния конкурс „Чиста околна среда” за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема „Обичам природата и аз участвам – 2018 г.”.
Основните дейности, към които ще са насочени утвърдените проекти са свързани с почистване и облагородяване на терени, създаване и възстановяване на зони за отдих, изграждане на детски и спортни съоръжения, спортни уреди, съоръжения за игра на открито и пр. Проектите на училища и детски градини  са за създаване на еко кътове, информационни брошури, дипляни, мултимедия, организиране на екологични събития, оборудване, учебни пособия и  образователни материали, свързани с предмета на кампанията.

Крайният срок за изпълнение на дейностите по одобрените проекти за училища, детски градини и детски комплекси - до края на октомври 2018 г., а за общини и кметства е до края на месец ноември 2018 г. 
Одобрените за финансиране проекти, които ще се реализират на територията контролирана от РИОСВ - Стара Загора в Старозагорска, Сливенска и Ямболска области в кампанията „За чиста околна среда 2018“ са 27.
От тук може да видите Протокола с одобрени и класирани проектни заявления, които ще бъдат финансирани в Кампания "За Чиста Околна Среда– 2018 г.".