Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2019 г. виж всички »

22

На 15.11.2019 г. в гр. Стара Загора бе извършена проверка на „Предприятие за производство на средства за модифициране на времето” с оператор „Стройпроект” ЕООД гр. София. Обектът е класифициран като предприятие с висок рисков потенциал. Въведена е система за управление мерките за безопасност. При проверката се установи, че са изпълнени изискванията към всички нейни елементи.