ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2016 година

Публикувано на 08.01.2016 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-1-ПР/2016 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Преустройство на съществуваща промишлена сграда в цех за екстракция на растителна суровина в поземлен имот с идентификатор 55021.501.1143(УПИ IV-1143, кв. 104) гр. Павел баня, с възложител „Комерг” ЕООД, гр. Павел баня
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-2-ПР/2016 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на система за капково напояване на лозови насаждения” в поземлени имоти е № № 100109, 100074, 100073, 100038, 100037, 100031, 100030, 100026, 010111 и 010110 в землището на с.Иречеково, общ, Стралджа, с възложител „Ем Джи Агро“ ЕООД, с. Меден кладенец, общ. Тунджа