Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2023 г. виж всички »

2

11.07.2023 г.
На 13.04.2023 г. в гр. Николаево бе извършена проверка на „Складова база за втечнени въглеводородни газове с терминал” с оператор „Гитекс” ЕООД гр. Николаево. Обектът е класифициран като предприятие с висок рисков потенциал. От изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) е издадено Решение № 169-А1/2021 г. за одобрение на актуализирания доклад за безопасност на обекта. Въведена е Система за управление мерките за безопасност. Към момента на проверката на площадката не се извършва дейност.