Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2022 г. виж всички »

17

На 13-14.10.2022 г. в землището на с. Ковачево, общ. Раднево е извършена проверка на „ТЕЦ Марица Изток 2” с оператор „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД, с. Ковачево, общ. Раднево. Обектът е класифициран като предприятие с висок рисков потенциал. Въведена е Система за управление мерките за безопасност. При проверката се установи, че са изпълнени изискванията към всички нейни елементи. Дадено е 1 предписание, което е изпълнено.