Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2022 г. виж всички »

15

На 20-21.09.2022 г. в с. Долно Сахране, общ. Павел баня бе извършена проверка на „Цех за екстракция на етерично-маслени суровини“ с оператор „Робертет България” ЕООД с. Долно Сахране, общ. Павел баня. Обектът е класифициран като предприятие с нисък рисков потенциал. Въведена е Система за управление мерките за безопасност. При проверката се установи, че са изпълнени изискванията към всички нейни елементи.