Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2019 г. виж всички »

15

На 12.09.2019 г. в местността „Мараш“ в землището на гр. Стралджа бе извършена проверка на „Производствено – складова база „Стралджа Мараш“  с оператор „Ривърс инвест” ЕООД, с. Равно поле, община Елин Пелин. Обектът е класифициран като предприятие с нисък рисков потенциал. Въведена е система за управление мерките за безопасност (СУМБ). Дружеството не извършва дейност.