НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

НОВИНИ виж всички »

127 обекта провериха експертите на РИОСВ – Стара Загора през юни 2014 г.

18.07.2014 г.
През юни експертите на РИОСВ – Стара Загора извършиха 129 проверки на 127 обекта в Старозагорска, Сливенска и Ямболска области. За констатирани нарушения на екологичното законодателство са издадени 27 предписания и са стартирани две нови административно -наказателни процедури. За периода са наложени две санкции по Закона за опазване на околната среда. Първата ежемесечна санкция, в размер на 185 лв., е наложена на дружеството „Робертет България” за установено превишение на емисиите във въздуха по показател фини прахови частици. Втората санкция, също ежемесечна, на стойност 378 лв., е на „Репродуктор по свиневъдство”, с. Калчево за превишение на нормите по показатели неразтворени вещества, химическа и биологическа потребност от кислород, общ азот и общ фосфор в заустваните отпадъчни води.
От директора на РИОСВ – Стара Загора е издадено едно наказателно постановление на стойност 1 000 лв. на „В и К” дружеството в град Сливен за превишение на нормата по показател неразтворени вещества след пречистването им в градската пречиствателна станция