Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2022 г. виж всички »

12

На 16-17.06.2022 г. в гр. Стара Загора бе извършена проверка на „Предприятие за производство на растителни масла“ с оператор „Бисер олива” АД, гр. Стара Загора. Обектът е класифициран като предприятие с нисък рисков потенциал. Въведена е Система за управление мерките за безопасност. При проверката се установи, че частично са изпълнени изискванията към всички нейни елементи. Дадени са 5 предписания свързани с почистване и обезопасяване на съоръжения, 4 от които са изпълнени.