Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2019 г. виж всички »

12

На 30-31.05.2019 г. в гр. Сливен бе извършена проверка на „Петролна база Сливен” с оператор ТД „Държавен резерв” гр.Бургас. Обектът е класифициран като предприятие с висок рисков потенциал. Въведена е система за управление мерките за безопасност (СУМБ). При проверката се установи, че не са изпълнени част от изискванията на СУМБ, за което са дадени 3 предписания. Всички са изпълнени в срок.