Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2022 г. виж всички »

11

На 08.06.2022 г. в гр. Николаево бе извършена проверка на „Складова база за втечнени въглеводородни газове с терминал” с оператор „Гитекс” ЕООД гр. Николаево. Обектът е класифициран като предприятие с висок рисков потенциал. Въведена е Система за управление мерките за безопасност. Към момента на проверката на площадката не се извършва дейност.