Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2019 г. виж всички »

11

На 22-23.05.2019 г. в местността „Бършен“, гр. Сливен бе извършена проверка на „Производствено – складова база „Бършен” с оператор „Алгънс” ЕООД гр. София. Обектът е класифициран като предприятие с нисък рисков потенциал. Въведена е система за управление мерките за безопасност (СУМБ). При проверката се установи, че са изпълнени изискванията към всички нейни елементи. Дадени са 6 предписания свързани с подмяна на видеокамери, подновяване на охранителната полоса по външния периметър на оградата и определяне срокове и отговорни лица в програмата за предотвратяване и намаляване на риска .