Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2022 г. виж всички »

10

На 2-3.06.2022 г. в местността „Бършен“, гр. Сливен бе извършена проверка на „Производствено – складова база „Бършен” с оператор „Алгънс” ЕООД гр. София. Обектът е класифициран като предприятие с нисък рисков потенциал. Въведена е Система за управление мерките за безопасност. При проверката се установи, че частично са изпълнени изискванията към всички нейни елементи. Дадени са 5 предписания свързани с актуализиране на противопожарно досие, почистване от тревна растителност свободната дворна площ на обекта, подновяване охранителната полоса по външния периметър на оградата, ремонтиране на неработещите камери от системата за видеонаблюдение и  актуализиране схемата на разполагане на изделията, които са изпълнени.