Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Проверки 2019 г. виж всички »

10

На 15-16.05.2019 г. в гр. Сливен бе извършена проверка на „Складово стопанство за пропан - бутан и пълначно за бутилки“ с оператор „Екоенержи” ООД гр. Сливен. Обектът е класифициран като предприятие с нисък рисков потенциал. Въведена е система за управление мерките за безопасност (СУМБ). При проверката се установи, че са изпълнени изискванията към всички нейни елементи. Дадени са 4 предписания свързани с почистване на дворната площ на обекта и предоставяне на информация на засегнатата общественост.