Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


Проверки 2020 г.

1

„Складова база Континвест“  с оператор „Континвест” ООД гр. София.  повече»

2

„Складова база за втечнени въглеводородни газове“ гр. Стара Загора с оператор „Еко България” ЕАД гр. София.  
повече»

3

„Инсталация за производство на течни газове – кислород, азот и аргон“ с оператор „Линде Газ България” ЕООД гр. София. 
повече»

4

„Склад за съхранение на препарати за растителна защита“ гр. Стара Загора с оператор „Ойролог“ ЕООД гр. София. 
повече»

5

„Петролна база Сливен” с оператор ТД „Държавен резерв” гр. Бургас.
повече»

6

Петролна база „Зара“ с оператор „Зара газ” ООД гр. Стара Загора.
повече»

7

„Производствено – складова база „Стралджа Мараш“  с оператор „Ривърс инвест” ЕООД, с. Равно поле, община Елин Пелин. 
повече»

8

„Производствено – складова база „Бършен” с оператор „Алгънс” ЕООД гр. София. 
повече»

9

„Предприятие за производство на пиротехнически изделия и ловни патрони“ с оператор „Балиста” ЕООД гр. Казанлък. 
повече»

10

„Инсталация за екстрахиране на маслодайни култури“ с оператор „Геострой инженеринг” ЕООД, гр. Ямбол.
повече»