Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Проверки 2018 г.

21

 „Пласментно - снабдителна база „Стара Загора“ с оператор „Лукойл България” ЕООД, гр. София повече»

22

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3”, с.Медникарово, общ. Гълъбово повече»

23

„Предприятие за хидравлични елементи и системи” с оператор „ХЕС” АД, гр. Ямбол повече»

24

„ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД, с.Ковачево, общ. Раднево повече»

25

„Складова база за пропан-бутан и течни горива, терминал „Агробиохим“ с оператор „Зара газ” ООД, гр. Стара Загора повече»

27

„Производствена база Ямбол” с оператор „Континвест” ООД, гр. София повече»