Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Проверки 2018 г.

11

„Производствено – складова база „Стралджа Мараш“  с оператор „Ривърс инвест” ЕООД, с. Равно поле, община Елин Пелин повече»

12

„Палфингер Продукциoнстехник България“ ЕООД, завод Тенево, с. Тенево, общ. Тунджа повече»

13

„Складова база за взривни вещества и боеприпаси  „Арсенал” с оператор „НИТИ” ЕАД, гр. Казанлък повече»

14

„Складова база за взривни вещества и боеприпаси  „Бузово кале” с оператор „НИТИ” ЕАД, гр. Казанлък повече»

15

„Предприятие за производство на пиротехнически изделия и ловни патрони“ с оператор „Балиста” ЕООД, гр. Казанлък повече»

16

„Производствено – складова база „Бършен” с оператор „Алгънс” ЕООД, гр. София повече»

17

„Петролна база Сливен” с оператор ТД „Държавен резерв” гр.Бургас повече»

18

„Топлофикация - Сливен” ЕАД гр. Сливен повече»

19

„Складова база за амониева селитра“ с оператор „Феролекс” ЕООД гр. Стара Загора повече»

20

„Завод за производство на твърди лекарствени форми, фитохимични и синтетични продукти“ с оператор„Софарма“  АД, гр. София повече»